• Tworzenie szansy rozwoju społeczeństwa w tematyce ekologicznego rolnictwa i ochrony przyrody
  • Prowadzenie spotkań, seminariów, wykładów mających na celu utożsamiania społeczeństwa w tematyce środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju
  • Wspieranie badań naukowych ukierunkowanych na poprawę stanu ekologicznego
  • Promowanie na arenie międzynarodowej osiągnięć naukowo-badawczych fundacji z zakresu ochrony środowiska
  • Lokowanie środków materialnych z przeznaczeniem rozpowszechniania działań proekologicznych
  • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań naukowo-badawczej oraz technicznej w dziedzinie ekologii naturalnej
  • Wspomaganie materialne działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów
  • Symulowanie inicjatyw społecznych w tematyce proekologicznej oraz zwiększenie ich skuteczności