Dowiedz się o misji i celach fundacji

Działamy od marca 2015 roku

Fundacja na rzecz Ochrony Przyrody i Wspierania Inicjatyw Ekologicznych powstała w marcu 2015 roku.

Fundacja swoją działalnością ma na celu chowania równowagi w ekosystemie oraz  spierania koncepcji ekologicznych, które służą rozpowszechnianiu ekologizmu.

Priorytetem organizacji jest pomoc w działaniach mających za zadanie zwrócenia uwagi na destrukcyjną ingerencję w ekosystem oraz dążenie do hamowania tego procesu.

Ecology
Cele Fundacji

Ideą fundacji jest szerzenie proekologicznej polityki w kraju i za granicą.

books-stack-of-three

Prowadzenie edukacji i profilaktyki

w szeroko rozumianej ekologii i ochronie przyrody

handshake

Współpraca i wymiana doświadczeń

z innymi polskimi oraz zagranicznymi fundacjami

person-giving-assistance

Porady i doradztwo

osobom poszkodowanym w wyniku nierespektowania prawa ekologicznego

growth

Inwestowanie

w granty, stypendia oraz nagrody z dziedziny ekologii

monitor

Szerzenie świadomości

ekologicznej w społeczeństwie poprzez środki masowego przekazu

green-earth

Promowanie ochrony

przyrody i zrównoważonego rozwoju w Polsce i na arenie międzynarodowej

Współpracujemy z: