safe_nature2

Ochrona środowiska naturalnego we współczesnym świecie

We współczesnym świecie tempo zmian  środowiska naturalnego znacznie wzrosło. Jest to spowodwane znacznym postępem technologicznym oraz szybki wzrostem populacji. Około pół wieku temu na świecie żyło 2.5 miliarda ludzi. Natomiast w 2015 roku populacja światowa liczyła ponad 7,2 mld ludzi (7 256 mln). W 1950 roku żyło na świecie 2,5 miliarda ludzi. W 2002 roku liczba ta wynosiła już 6,2 miliarda i wzrasta w tempie około 1,2% rocznie.

Szybki przyrost ludzi, zmiany w technice i technologii prowadzą do gwałtownego przyrostu odpadów termicznych (efekt cieplarniany - zmiany klimatu), chemicznych (globalne zanieczyszczenie wód, gleby i atmosfery) i radioaktywnych (radioaktywne skażenie biosfery - zmiany genetyczne).

Kumulacja każdego z nich wystarczy do zabicia człowieka (w skali jednostkowej i gatunkowej). Przyrost odpadów pociąga za sobą ubożenie świata roślin i zwierząt żyjących w stanie dzikim. Zagraża to całej biosferze, wraz z człowiekiem.

W działalnościach na rzecz ochrony środowiska są możliwe 3 strategie:
- zachowanie środowiska w niezmienionym stanie,
- usuwanie ze środowiska substancji toksycznych, odpadów
- planowanie działalności gospodarczej tak, aby jej wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Konieczne jest stworzenie i egzekwowanie systemu prawnego (kary za zaśmiecanie, dewastację). Podstawą odnowy środowiska musi być świadomość ekologiczna - czyli postawa poszanowania i troski o jego czystość.

Szybki przyrost ludności na Ziemi komplikuje coraz bardziej życie człowieka, utrudnia je, naraża na niebezpieczeństwo katastrofy globalnej bądź ostatecznego wejścia na drogę eksterminacyjnego rozwoju. Człowiek nie może żyć, nie zaśmiecając przyrody. Oczywiście poszczególne jednostki w różnym stopniu zaśmiecają Ziemię, jedne są dla niej bardziej, inne mniej uciążliwe. Kiedy liczba zaśmiecających jest bardzo duża - Ziemia staje się dużym śmietnikiem.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *